Over ons

Over ons

Het begin
In de herfst van 1989 benaderde Jan van Cleeff een aantal topspelers en journalisten om eens na te denken over een nieuw bridgeblad. Van Cleeff had het gevoel dat er een sterke behoefte bestond aan een tijdschrift dat zich louter richtte op bridge als wedstrijdsport. Een dergelijk blad bestond in Nederland nog niet. Het enthousiasme dat hij bij de eerste bespreking ontmoette, gaf Van Cleeff de moed zijn initiatief door te zetten. Het leidde spoedig tot de oprichting van Bridge Magazine IMP, een onafhankelijk tijdschrift voor de gevorderde speler. Medio januari 1990 zag het nulnummer van IMP het levenslicht. De presentatie ervan vond plaats tijdens het Cap Volmac toernooi in het Haagse Hotel des Indes.

Het vervolg
De introductie van IMP betekende een vliegende start voor het nieuwe bridgeblad. Duizenden bridgeliefhebbers herkenden zich in IMP en meldden zich sindsdien aan als abonnee. De gekozen formule was blijkbaar precies waarop men zat te wachten: verslaggeving van topwedstrijden, nieuwe biedtheorie, af- en tegenspelproblemen, arbitrages en protesten, columns, meningen en discussies. De smaakmakende en vernieuwende wijze van bridgejournalistiek - onafhankelijk en ontdaan van alle oppervlakkigheid - van IMP, is sinsdien vaak gekopieerd, maar nimmer ge-evenaard. Het succes van IMP komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. De makers van het blad zijn uitermate kritisch bij het aanvaarden van bijdragen. Het wekt geen verbazing dat alleen de beste spelers en bridgejournalisten het halen bij IMP en zich redacteur of vaste medewerker kunnen noemen.

Lees hier het interview met Jan van Cleeff over 25 jaar IMP, zoals verschenen in BRIDGE (december 2013, auteur: Leo Heus, beeld: Wouter Kooken).

Mission Statement
De printversie van Bridge Magazine IMP is een onafhankelijk tijdschrift dat zich richt op de wedstrijdspeler en ambitieuze bridgestudent. Het blad verzorgt verslaggeving van de belangrijkste wedstrijden uit binnen- en buitenland, met name die waarbij Nederlandse spelers zijn betrokken. Tevens is er ieder nummer veel aandacht voor (nieuwe) bied- en speeltechniek. Ook is er binnen IMP ruimte voor bridgepolitiek, bridgegeschiedenis en bridgegerelateerde human interest.

Redactie
Jan van Cleeff (hoofdredacteur)
Onno Eskes (specials/appeals)
Jan Jansma (analyses)
Berry Westra (verslagen)
Simon de Wijs (verslagen)

Beeld
Elisabeth van Ettinger
Louk Herber
Jerry Li

Vaste medewerkers
Carel Berendregt (biedwedstrijd)
Joris van Lankveld (biedtheorie)
Anja Muller (Internationale kalender)
Marion Michielsen (Forum)
Roald Ramer (appeals)
Bob van de Velde (boekbespreking en bridgegeschiedenis)
Tim Verbeek (IMP25)
Henk Willemsens (af- en tegenspel)

Eindredacteur
Paul Maris

Webredacteur
Rosalind Hengeveld

Webmaster
MiCTra

Uitgever
Bridge Magazine IMP
Den Haag

Abonnementen
Abonnementenland

Druk
Senefelder Misset
Doetinchem

Verschijning/formaat
Bridge Magazine verschijnt acht keer per jaar.
Het formaat is A4 (40 pagina's, full colour).

Go to top