Over ons

Over ons

Bridge Magazine IMP
Tijdschrift voor de wedstrijdspeler en ambitieuze bridgestudent.

Het begin
In de herfst van 1989 benaderde Jan van Cleeff een aantal topspelers en journalisten om eens na te denken over een nieuw bridgeblad. Van Cleeff had het gevoel dat er een sterke behoefte bestond aan een tijdschrift dat zich louter richtte op bridge als wedstrijdsport. Een dergelijk blad bestond in Nederland nog niet. Het enthousiasme dat hij bij de eerste bespreking ontmoette, gaf Van Cleeff de moed zijn initiatief door te zetten. Het leidde spoedig tot de oprichting van Bridge Magazine IMP, een onafhankelijk tijdschrift voor de gevorderde speler. Medio januari 1990 zag het nulnummer van IMP het levenslicht. De presentatie ervan vond plaats tijdens het Cap Volmac toernooi in het Haagse Hotel des Indes.

Het vervolg
De introductie van IMP betekende een vliegende start voor het nieuwe bridgeblad. Duizenden bridgeliefhebbers herkenden zich in IMP en meldden zich sindsdien aan als abonnee. De gekozen formule was blijkbaar precies waarop men zat te wachten: verslaggeving van topwedstrijden, nieuwe biedtheorie, afspel- en tegenspelproblemen, arbitrages en protesten, columns, meningen en discussies. De smaakmakende en vernieuwende wijze van bridgejournalistiek van IMP, onafhankelijk en vrij van oppervlakkigheid, is sindsdien vaak gekopieerd maar nimmer geëvenaard. Het succes van IMP komt natuurlijk niet uit de lucht vallen; de makers van het blad zijn uitermate kritisch bij het aanvaarden van bijdragen. Het wekt geen verbazing dat alleen de beste spelers en bridgejournalisten het halen bij IMP en zich redacteur of vaste medewerker mogen noemen.

Lees het interview met Jan van Cleeff over 25 jaar IMP, zoals verschenen in Bridge (december 2013, auteur: Leo Heus, beeld: Wouter Kooken).

Missie
Bridge Magazine IMP is een onafhankelijk tijdschrift dat zich richt op de wedstrijdspeler en ambitieuze bridgestudent. Het blad verzorgt verslaggeving van de belangrijkste wedstrijden uit binnen- en buitenland, met name die waarbij Nederlandse spelers zijn betrokken. Tevens is er ieder nummer veel aandacht voor (nieuwe) bied- en speeltechniek. Ook is er binnen IMP ruimte voor bridgepolitiek, bridgegeschiedenis en bridgegerelateerde human interest.

Hoofd/eindredactie
Marjo Chorus

Redactie
Jan van Cleeff
Rob Helle
Simon de Wijs

Tekstredactie
Rob van den Bergh
Ria de Graaff
Paul Maris

Fotografie
Elisabeth van Ettinger
Louk Herber
Janine van Ipenburg
Peg Kaplan

Vaste medewerkers
Carel Berendregt (biedwedstrijd)
Onno Eskes (specials)
Toine van Hoof (wedstrijdverslagen, analyses)
Ed Hoogenkamp (Barrie en Harrie)
Jos Jacobs (organisatie biedwedstrijd, wedstrijdverslagen, protesten)
Jan Jansma (wedstrijdverslagen, analyses)
Marion Michielsen (Forum)
Joost Prinsen (interviews)
Maarten Schollaard (bridgetheorie)
Roald Ramer (protesten)
Bob van de Velde (boekbespreking, bridgegeschiedenis)
Berry Westra (wedstrijdverslagen)
Henk Willemsens (speeltechniek)
Marcel Winkel (bridgetheorie)
Marek Wójcicki (biedtheorie)

Webredactie
Rosalind Hengeveld

Webmaster
MiCTra

Advertenties
Jan van Cleeff

Uitgever
IMP Bridge B.V., Leiden

Druk
Senefelder Misset, Doetinchem

Abonnementen
Abonnementenland, Uitgeest (Nederland) en Heverlee (België)
Nederland een jaar € 43,– / twee jaar € 81,–
België een jaar € 48,– / twee jaar € 91,–
Europa een jaar € 63,50 / twee jaar € 122,–
Wereld een jaar € 80,– / twee jaar € 155,–
Prijswijzigingen voorbehouden.

Verschijning/formaat
Bridge Magazine IMP verschijnt acht keer per jaar.
Het formaat is A4 (40 pagina's, full color).
Losse nummers € 7,50.

Rechten
Niets van Bridge Magazine IMP mag worden verspreid of gekopieerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Go to top